Marketing

Preko 20.000 posetioca mesečno, oko 40,000 pregledanih strana mesečno, preko 3000 vesti…

PRAVO MESTO ZA VAŠU REKLAMU !

Imate poruku koju želite da plasirate? Proizvod koji biste da prodate? Saopštenje koje želite da bude viđeno i plan koji biste da ostvarite?

Možemo da budemo od pomoći!

Tu se ne završava Vaše tržište, jer preko društvenih mreža, pre svega Facebook-a i Twitter-a možemo Vam obezbediti još bolji put do potencijalnih klijenata i otvoriti potpuno nova tržišta.

Naši čitaoci i Vaši potencijalni kupci su stanovnici južne i jugoistočne Srbije, koriste računar i Internet, imaju između 18 i 45 godina. Dakle, 2.200.000 pari očiju će videti Vašu poruku, a mi ćemo se potruditi i da je zapamte, jer posebnu pažnu posvećujemo saradnji sa klijentima.

Saslušaćemo Vas, odrediti zajedno Vaše potrebe, osmisliti i predložiti optimalnu kampanju.

Svako od klijenata dobija posebnu pažnju. U ponudi je šest osnovnih paketa reklamiranja ali uz brojne dodatne usluge kreiramo reklamnu kampanju za svakog klijenta posebno. Sa velikom pažnjom, pratimo efekte oglašavanja i korigujemo moguće nedostatke. Saveti su sastavni deo naših reklamnih kampanja. Naši klijenti u svakom trenutku mogu da provere rezultate aktuelne kampanje, što je glavna odlika oglašavanja na portalima.

Ovim se naša saradnja ne završava, naprotiv. Nastavljamo da pratimo tok kampanje, predlažemo poboljšanja, pratimo Vašu konkurenciju i ukazujemo na njihove dobre poteze. Naš zajednički cilj je unapređenje Vašeg poslovanja.

Izgrađeni imidž pouzdanogapolitičnognepristrasnog i finansijski stabilnog medija prenosimo na naše klijente i time oglašavanju dajemo svoj lični pečat.

Za sve informacije pišite nam na: marketing@niscaffe.com