NIŠKI UNIVERZITET

univerzžitet

***Adresa: Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, Srbija***Telefon: 018/257-970***Fax: 018/257-950***Internet prezentacija: www.ni.ac.rs

ISTORIJA UNIVERZITETA

Univerzitet u Nisu osnovan je 15. juna 1965. godine. Njegovim osnivanjem zaokruzuje se jedan znacajan, po mnogo cemu pionirski, period u novijoj istoriji grada koji pocinje 1960. godine formiranjem prvih niskih fakulteta pod okriljem Univerziteta u Beogradu. Bili su to Pravno-ekonomski, Medicinski i Tehnicki fakultet, matice iz kojih se, u skladu sa mogucnostima i zahtevima vremena, sistematski razvijala sve slozenija i sveobuhvatnija fizionomija Univerziteta u Nisu.
Univerzitet je u godini osnivanja imao 234 nastavnika i saradnika i 6.000 studenata.
Porast broja studenata, razvoj novih naucnih disciplina, ali i sve izrazenije potrebe privrede i drustvenih delatnosti, vremenom su uslovili reorganizaciju postojecih i osnivanje novih fakulteta.

Razvoj Univerziteta

1968. godine Elektronski odsek Tehnickog fakulteta prerasta u Elektronski fakultet;
1970. iz Pravno-ekonomskog fakulteta izrastaju dva posebna fakulteta – Pravni i Ekonomski.
1971. Masinski i Gradjevinski odsek Tehnickog fakulteta postaju posebni fakulteti. Iste godine osniva se i Filozofski fakultet sa sedam nastavnih grupa: Matematika, Fizika, Hemija, Sociologija, Psihologija, Anglistika i Fizicko vaspitanje;
1972. iz sastava Gradjevinskog fakulteta izdvaja se Fakultet zastite na radu;
1979. pocinje sa radom Tehnoloski fakultet u Leskovcu;
1987. na Filozofskom fakultetu se otvara Studijska grupa za srpski jezik i knjizevnost;
1993. godine pocinje sa radom Uciteljski fakultet u Vranju;
1995. Gradjevinski fakultet , po otvaranju Odseka za arhitekturu menja naziv u Gradjevinsko-arhitektonski fakultet;
1998.Filozofski fakultet upisuje prvu generaciju studenata na Studijskoj grupi za istoriju. Iste godine u Nisu pocinju sa radom nastavna odeljenja Fakulteta likovnih umetnosti, kao i Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna kao organizacione jedinice Univeziteta umetnosti u Beogradu.
1999.Iz Filozofskog fakulteta se izdvajaju dva fakulteta: Prirodno-matematicki i Fakultet fizicke kulture;
2000.Prirodno-matematicki fakultet dobija saglasnost za otvaranje odseka za geografiju i biologiju sa ekologijom, a sam Filozofski fakultet za osnivanje studijskih grupa za filozofiju, pedagogiju, slavistiku sa balkanistikom i umetnost, cime se sticu potrebni uslovi za inkorporaciju nastavnih odeljenja likovne i primenjene umetnosti u programske okvire Univerziteta u Nisu.
2002.Osniva se Fakultet umetnosti sa tri studijske opcije – za likovnu, primenjenu i muzicku umetnost – koje su u prethodnom periodu funkcionisale u okviru Studijske grupe za umetnosti Filozofskog fakulteta.