Pandemija 21. veka – Dijabetes mellitus

215
0
PODELI

U Srbiji preko 600 000 ljudi ili 8,2% populacije boluje od dijabetesa a smatra se da danas od dijabetesa u svetu boluje preko 350 miliona a do 2020 god. se predviđa da taj broj premaši cifru od 500 miliona ljudi, kažu u Poliklinici Kardio medika.

Šta je dijabetes ?

Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu. To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost, fizička neaktivnost i stres. Veliki broj pacijenata (oko 50%) ne zna ili nije svestan da boluje od šećerne bolesti, čime se izlaže ozbiljnom riziku ranog razvoja mnogobrojnih komplikacija ove bolesti. Merenje glikemije (OGTT, celodnevni profil), određivanje HbA1c, insulinemije, samo su neki od kardijalnih faktora za prevenciju, praćenje, kao i lečenje ove bolesti, a naročito za sprečavanje hroničnih komplikacija koje ova bolest donosi sa sobom, kažu u niškoj Poliklinici Kardio medika.

Koji su simptomi dijabetesa?

Osnovni klinički znaci diabetes mellitusa su:
– polidipsija (uzimanje velike količine tečnosti)
– poliurija (pojačano mokrenje )
– polifagija (izrazita glad)
– gubitak telesne mase.

dijabetes-x

Koji su tipovi dijabetesa?

Etiološka klasifikacija dijabetesa:
1. Tip 1 dijabetesa (insulinzavisni oblik dijabetesa)
2. Tip 2 dijabetesa (insulinnezavisni oblik dijabetesa)
3. Drugi specifični oblici dijabetesa
4. Gestacijski dijabetes (dijabetes u trudnoći)

Koji su najčešći faktori rizika za dijabetes ?

Gojaznost
Slaba fizička aktivnost
Genetska opterećenost ovom bolešću u porodici
Stresna stanja.

Procenite rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa u narednih 10 godina na sledećem linku:

http://www.kardiomedika.com/sr/endokrinologija-/da-li-vam-preti-dijabetes-tip-2-

Dijagnoza dijabetesa:
Visok rizik za dijabetes

1. Glikemija našte od 5.6mmol/l do 6.9 mmol/l (IFG)
2.Glikemija u toku OGTT-a sa 75 g glukoze u 120min. Od 7.8 do 11,1 mmol/l(IGT)
3. HbA1c 5.7%-6.4%

Dijabetes mellitus

1. HbA1c ≥ 6,5%
2. Glikemija našte ≥ 7.0 mmol/l (126 mg/dL)
3. Glikemija u toku OGTT-a sa 75 g glukoze u 120 min. ≥ 11.1 mmol/l
4. Glikemija u bilo kom slučajnom uzorku krvi( bez obzira na obrok) ≥ 11.1 mmol/ uz prisustvo tipičnih dijabetesnih simptoma ( poliurija, polidipsija, gubitak u tel.težini)

POSTAVI ODGOVOR

Ostavite vaš komentar
Upišite Vaše ime ovde