Važni telefoni

HITNA POMOĆ 194
POLICIJA 192
VATROGASNA SLUŽBA 193
TAČNO VREME 195
PRIJAVA TELEGRAMA 1961
PRIJAVA SMETNJI 1977
PTT OBAVEŠTENJA 988
KONTROLOR POŠTONOŠA 365-120
BR.ZA REKLAMACIJU TEL. RAČUNA 49-849
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 504-444
TRŽIŠNA INSPEKCIJA 505-137
JKP „MEDIJANA“ 4253-990
CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE 1985
DEŽURNA APOTEKA „ĆELE KULA“ 512-336
VODOVOD 502-777
DIMNIČARSKE USLUGE 4524-882
TOPLANA 4239-188
SAOBRAĆAJNA POLICIJA 527-767
VETERINARSKA STANICA 4241-499
STAMBENE HITNE INTERVENCIJE 335-177
POMOĆ NA PUTU 1987
EPS 518-500
NOVO GROBLJE 258-006
KLINIČKI CENTAR 506-906
GINEKOLOGIJA 505-902
DOM ZDRAVLJA 4241-047
ŽELEZNICKA STANICA 291-320
AUTOBUSKA STANICA 255-177; 255-666
AERODROM 4150-555
AUTO MOTO DRUŠTVO 1987
EKOLOŠKA POLICIJA 1986
NAISSUS 502-777